Werkwijze

De individuele gesprekken duren 50 minuten.

In het eerste intakegesprek staat de kennismaking centraal. Het is belangrijk dat de deskundigheid van de coach/counselor aansluit bij de vraag of het probleem van de cliënt. Essentieel is dat er een vertrouwensband ontstaat.

Meestal volgt een tweede intakegesprek waarna een plan van aanpak wordt gemaakt. Het plan vormt de basis voor de samenwerkingsovereenkomst en wordt door beiden ondertekend. Vervolgens kan het traject starten. Oefeningen en huiswerkopdrachten kunnen onderdeel zijn van de werkwijze.

Er wordt gewerkt op basis van vertrouwelijkheid. Dit betreft zowel persoonlijke gegevens als de inhoud van de gesprekken. Zonder schriftelijke toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt.