Referenties

Teamleider/manager hulpverleningspraktijk Den Bosch: Als counselor werkte zij vanuit de TA en deed diagnostiek en behandeling bij volwassenen met uiteenlopende problematiek. In de periode dat ze bij ons actie was als counselor heeft zij laten zien dat zij een scherp inzicht heeft in mensen, cliënten sterk weet te motiveren om aan hun doelen te werken en een uitstekende therapeutische band weet op te bouwen met haar clientèle. Het is haar de afgelopen jaren gelukt om haar cliënt- en resultaatgerichte werkwijze in de praktijk te brengen.

Cliëntevaluaties:

- Onbegrijpelijke dagelijkse situaties worden weer begrijpelijk gemaakt.

- Persoonlijk, onbevooroordeeld, respectvol, coach, confronterend, betrouwbaar en TA.

- Jij hielp me de streep te trekken, kostbare schatten in een kluis te zetten en liet mij de sleutel in handen houden, in 't vertrouwen eens te openen die ene oester met die kostbare parel erin.

- De ingrediënten voor een succesvol resultaat voor mezelf.

- Inzicht en kennismaking met mijn innerlijke zelf.

- De gereedschapskist die me is aangereikt, draagt er aan bij dat ik de regievan mijn levenweer in eigen handen heb.