Methodiek

Coaching en counseling vragen zowel van de cliënt als de coach/counselor een actieve inzet. Door middel van dialoog en interactie leert men inzicht verwerven in de eigen unieke levensgeschiedenis en levensstijl. Inzicht in drijfveren en patronen kan leiden tot een besluit om gedrag te veranderen en vaardigheden te ontwikkelen om probleem op te lossen of te leren hanteren. Uitgangspunt is een persoonlijke benadering en een op maat gesneden traject op basis van gelijkwaardigheid.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals Transactionele Analyse (TA). lees hier meer over Transactionele analyse

EMDR is een verwerkingstechniek. Angst en trauma's kunnen onzekerheid, slaapproblemen, herbeleving en vermijding veroorzaken. Door zintuiglijke stimulatie, met tikjes via een koptelefoon of met de vingers, worden beide hersenhelften gestimuleerd en emoties en angsten verwerkt. Ook voor hoogtevrees, vliegangst, examenvrees en angst in de auto is EMDR goed toepasbaar.

Zie www.emdr-therapeuten.nl